Anna Kendrick for GQ Magazine.

(Source: annakendrickdaily, via annakendrickdaily)

2 days ago
2,175 notes

86th Annual Academy Awards.
86th Annual Academy Awards.

(Source: ghostindamirror, via fuckyeahakendrick)

2 days ago
453 notes